SANDPLAY TIL BØRN

En kreativ og nonverbal terapiform

Sandplay er en terapiform som kan hjælpe der hvor der mangler ord. Den kan beskrive følelser, sansninger og indre stemninger som barnet er tynget af.

Sandplay er en veldokumenteret og skånsom form for legeterapi som kan bruges til både børn, unge og voksne. Men terapiformen er særligt velegnet til børn fra 4-års alderen og op, idet metoden arbejder med problemer som det kan være svært for et barn at sætte ord på.

I sandplay bruges to sandkasser. En med vådt sand og en med tørt sand. Symboler og figurer bruges til at udtrykke alle de følelser et menneske kan opleve . Historier bliver fortalt og kreativiteten får rum til udfoldelse. Børn får mulighed for at integrere deres livserfaringer og det ubevidste bringes op til overfladen.

Det står det enkelte barn frit for at skabe lige præcis det billede i sandkassen som er bevægende, meningsfyldt, sjovt, skørt eller som ikke kan beskrives med ord.

Igennem legen kan barnet bearbejde sin indre smerte, sorg, sine frustrationer eller konflikter men også komme i kontakt med sine ressourcer og sin passion.

Teorien har tråde tilbage til det jungianske grundsyn og Carl Gustav Jung, men selve metoden stammer fra en af Jungs elever, den schweiziske Dora Kaiff, der udviklede den i 1950’erne.

Her er forståelsen at menneskets psyke er selvregulerende, og under trygge forhold kan den heale og være selvreparerende. Børn kan være mere åbne og hurtigere til at heale end voksne. Og ved at arbejde med symboler og figurer i sand skabes et rum, hvor følelsesmæssige erfaringer, som kan være svære at fortælle om, kan synliggøres og bevidstgøres.